Laberinto

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ban trò chơi hiện nay trong phiên bản flash. Bạn có nghĩ rằng bạn có một bàn tay ổn định? Chứng minh mang bóng này cho đến cùng với các phím mũi tên và không rơi vào bất kỳ lỗ đen.