LA Rex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi khá đẫm máu trong đó một Tyrannosaurus Rex để xử lý đó đã trốn thoát khỏi cái lồng và phải ăn con người tìm thấy.