Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đó là tòa án! Bạn có được với cô gái của bạn để ăn tối và bạn quên thẻ, bạn có thể giúp rửa chén. Để xem cách nó mang lại cho bạn.