Kupidon Strike

Đang tải trò chơi...
Trợ giúp Cupid trái tim vỡ vào ngày tình nhân. Sử dụng cây cung của bạn để bắn mũi tên mà bạn có ở mỗi cấp và đạt số lượng tối thiểu của trái tim họ yêu cầu.