Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trò chơi rất giống với phiên bản Street Fighter nhưng Kunfu, cố gắng để làm cho di chuyển đặc biệt này sẽ chỉ cho bạn.