kunfu fighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi rất giống với phiên bản Street Fighter nhưng Kunfu, cố gắng để làm cho di chuyển đặc biệt này sẽ chỉ cho bạn.