Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trò chơi rất giống với phiên bản Street Fighter nhưng Kunfu, cố gắng để làm cho di chuyển đặc biệt này sẽ chỉ cho bạn.