Kumite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này là một cuộc thi karate, thực hành và nhận được chìa khóa mới.