Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong chiếc bánh hamburger trong tương lai tất cả làm cho máy móc và trong trò chơi này bạn chăm sóc phục vụ khách hàng xử lý thực phẩm và thức uống họ yêu cầu.