Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một môi trường của các định dạng hiệu ứng chiến multijador và các nền tảng liên tục. Bắn tất cả hoặc xây dựng các bức tường để bảo vệ bạn từ vỏ của những người khác.