Kristen Top Nails

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hỏi một ngôi sao làm móng tay chuyên nghiệp trong Twilight, hãy làm theo các bước để chuẩn bị móng tay của bạn trước khi sơn với phong cách bạn thích hợp nhất cho mình.