Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hỏi một ngôi sao làm móng tay chuyên nghiệp trong Twilight, hãy làm theo các bước để chuẩn bị móng tay của bạn trước khi sơn với phong cách bạn thích hợp nhất cho mình.