Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Di chuyển cần cẩu với một nam châm để bắt tất cả các vật liệu xây dựng mà họ mang xe tải cẩn thận không để bắt xe.