Krazy Kranes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển cần cẩu với một nam châm để bắt tất cả các vật liệu xây dựng mà họ mang xe tải cẩn thận không để bắt xe.