konka a66

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý nhân vật này kết hợp rất hiếm hoi của samurai di động và sử dụng các phím mà bạn chỉ rõ trong 'Làm thế nào để chơi'. Với chuột, bạn có thể bấm vào vũ khí bạn thích sử dụng vào thời điểm đó hoặc kích hoạt 'Power up.