Kombat Fighters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích trò chơi 'Magic Cards' bạn sẽ yêu thích phiên bản này với các nhân vật trong Mortal Kombat. Bạn có chế độ chơi khác nhau để chứng minh thẻ lựa chọn kỹ năng của bạn tốt hơn so với đối thủ của bạn.