koala lander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Jo-Jo các con ong để thu thập tất cả các bạn có thể tôm ở các thành phố khác nhau để có được đến Sydney. Sử dụng các phím mũi tên để lái bóng và thấy hạ cánh mềm trên nền tảng này.