Knut

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mũi tên bạn có trong kho để đạt đến cái ghế, khi đã sẵn sàng bấm 'Go'. Lúc đầu, nó là đơn giản nhưng khi bạn vượt qua mức độ khó sẽ tăng lên.