Knotted Hairstyle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thử khác nhau thu thập tùy thuộc vào phong cách mà bạn muốn đạt được, sử dụng cung tên cho một phong cách trang trọng và braid nhiều hoàn tác cho một cái nhìn phóng khoáng hơn.