Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hãy thử khác nhau thu thập tùy thuộc vào phong cách mà bạn muốn đạt được, sử dụng cung tên cho một phong cách trang trọng và braid nhiều hoàn tác cho một cái nhìn phóng khoáng hơn.