Knight Age

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khôi phục vương quốc của bạn chống lại các hiệp sĩ tốt nhất trong cuộc quyết đấu với cây thương. rides nhanh với ngựa của bạn và chỉ đối thủ của bạn để đánh bại anh ta.