klax 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt miếng màu trên hàng dưới bằng cách nhấn 'không gian', cố gắng làm cho các cột cùng màu để làm cho chúng biến mất và có được đi từ màn hình. Bạn có thể giữ mảnh nếu bạn không có chỗ nào để đặt chúng.