Kitty Memory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tập thể dục bộ nhớ của bạn fijándote tốt những gì có trong mỗi hộp trước khi ánh sáng đi ra ngoài, thu thập tất cả các loại trái cây trong khi tránh lửa và cuối cùng đến bên cửa. Sử dụng đèn pin để lại ánh sáng một chút và nhớ vị trí.