Kitty Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu chơi, click vào chữ thứ ba ở Nhật Bản. Tính lực và khoảng cách cần thiết để di chuyển nhảy từ một tảng đá khác, cho nó Hãy thanh hướng dẫn mà sẽ xử lý chuột.