Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Kitty Cheshire mãi mãi về sau cao yêu thương để làm trò đùa. Và câu chuyện cười là những gì có thể làm cho việc lựa chọn ông tủ quần áo không phù hợp lắm ... chắc chắn là một phần của tiếng cười.