Kitten Solitaire

Đang tải trò chơi...
Ngoài ra những con mèo thần thánh như chơi solitaire, tích lũy chữ dựa trên một giá trị tương ứng trên hoặc dưới bức thư nằm bụng lên trên diễn đàn.