Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Mahjong không phân biệt bất cứ điều gì khi viết một bức tranh trên các chip của họ. Động vật, dấu hiệu, các nhà máy và bây giờ đồ nấu nướng phải phù hợp. Hấp dẫn.