Kitchen Grand Prix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là một đầu bếp tuyệt vời tham gia vào các cuộc thi trong đó kiếm được tiền để mua quần áo. Trước khi bạn có thể thực hành trong các công thức nấu ăn bánh bếp.