Kitchen Grand Prix Weeding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc thi của bánh cưới, lần đầu tiên thử nghiệm công thức nấu ăn trong nhà bếp tìm kiếm thành phần lựa chọn đồ dùng để làm cho bạn ở lại tốt đẹp và phong phú.