Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc thi của bánh cưới, lần đầu tiên thử nghiệm công thức nấu ăn trong nhà bếp tìm kiếm thành phần lựa chọn đồ dùng để làm cho bạn ở lại tốt đẹp và phong phú.