Kirby : Nightmare in Dreamland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp những điều tốt đẹp của Kirby để né tránh các chướng ngại vật và kẻ thù trong thế giới ác mộng này. Sử dụng sức mạnh của Kirby để nuốt kẻ thù của bạn và sau đó nhổ chúng ra cho người khác. Bay qua các chướng ngại vật và đạt đến cổng thông tin của mỗi cấp.