Kira Kira

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn horoscope nhân vật bạn thích và bạn có thể bắt đầu chơi. Hãy thử tham gia bốn hoặc nhiều hơn biểu tượng của cùng một màu sắc, bạn thay thế sẽ phải di dời nơi khác và như vậy.