Kings Rider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại lũ Orc và những kẻ thù khác trên lưng ngựa của bạn. Sử dụng thanh kiếm của bạn để diệt và tồn tại.