Kings Island 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vua đã tìm thấy một lá bùa ma thuật rằng anh ta đã đi du lịch đến một nơi đầy đủ của con kỳ lạ, đối đầu với họ để có được đi.