Kingdom Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ vương quốc của bạn khỏi bị tấn công bởi lũ Orc và những kẻ thù khác bằng cách đặt tháp phòng thủ dọc theo đường để ngăn chặn chúng từ đạt lâu đài.