Kingdom Crusher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt vua trong một khu vực an toàn và bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công bằng máy phóng tạo ra rào cản với các vật liệu khác nhau tùy theo số tiền bạn có.