Kingdom Bow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý một cung thủ trong bốn chế độ chơi khác nhau. Bạn có thể chơi một mình hoặc với máy tính, ở chế độ 'tiêu' bạn kiểm tra mục tiêu của bạn với các mục tiêu và 'Defender' bạn phải bảo vệ lâu đài của bạn từ tháp.