king win

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai vị vua phải đối mặt bởi quyền lực. Phá hủy tàu thuyền tránh đế đỏ cung cấp cho bạn, chỉ đạo các thùng, giữ chuột để có quyền lực đầy đủ và phát hành để bắn.