King of Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành vua của cô đơn. Và chúng tôi có nghĩa là không chi tiêu trong ngày ở phía trước của truyền hình ăn crochets, nhưng để chơi bài để trống boong.