King of Shapes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sắp xếp các mảnh bạn có trên mỗi màn hình và sau đó loại bỏ mỗi nhân vật rơi vào giỏ của màu sắc tương ứng.