KIng of Fighters Wing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi chiến đấu rất tốt, nơi bạn có thể chọn nhân vật yêu thích của bạn, tùy thuộc vào những gì bạn chọn sẽ có động thái đặc biệt khác nhau.