King of Fighters Wing EX

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mở rộng phiên bản của một trò chơi chiến đấu cổ điển. Chọn nhân vật yêu thích của bạn và chiến đấu để tồn tại.