King of Fighters 2015

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chiến đấu mới trong này di chuyển chiến đấu cổ điển thông qua các đường phố thành phố chiến đấu với kẻ thù để đạt được các ông chủ cuối cùng.