King of Drift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là vua của skid nhận được chiến thắng cuộc đua và nhận được thêm điểm làm khu Đông thành phố tốt nhất. Với những điểm bạn nhận được, bạn có thể có được chiếc xe mới.