King Kong Skull Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để mang lại bóng để thoát khỏi mà không cần chạm vào các bức tường và tránh tất cả những nguy hiểm của mỗi cấp. Để bắt đầu chơi, bạn nhấn Start, sử dụng chuột để hướng dẫn họ và tham dự những giải thích của mỗi màn hình.