Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Món ăn ra trả thù những kẻ phản bội của người bạn, những người đã cho bạn tù, hãy làm theo các hướng dẫn trong phong cách phiêu lưu RPG tuyệt vời này. Chiến đấu chống lại các phiến quân và đạt được các mục tiêu của mỗi cấp.