King Island 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cuộc phiêu lưu thứ ba của vua đảo lần này với các công ty của một chiến binh. Chiến đấu chống lại kẻ thù mà bạn tìm và nhận được vũ khí mới.