king defenders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một điểm chuyên bàn thắng đầu từ phần thiết lập, chứng minh điều đó trên thế giới. Sử dụng chuột để đặt các 'ma bóng' trên thực tế và sau đó chọn các góc độ và dải.