Kimono Kim

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý ninja này vào một cuộc phiêu lưu trong đó ông sẽ phải đối mặt với kẻ thù khác nhau. Trong màn hình đầu tiên của trò chơi bạn sẽ giải thích các điều khiển và làm thế nào để sử dụng các loại vũ khí khác nhau mà bạn tìm thấy.