Kimo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi theo con đường mà không salirte và hãy cẩn thận những con ma, vì bạn muốn bắt. Trò chơi là ở Nhật Bản, nhưng nó là dễ hiểu.