Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp đắc cử Kim Kardashian trang phục cho bữa tiệc Halloween này. Bạn phải trộn trong nồi vật đáng sợ khác nhau và xem kết quả cuối cùng.