Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Vì vậy, nhiều năm bị nhốt bởi con người đã biến này vào một orca sát thủ, nhiệm vụ của bạn là để giúp cô thoát khỏi nhà tù. Thực hiện theo các hướng dẫn trò chơi để học hỏi làm thế nào để di chuyển dưới nước và nhảy.