Killer Whale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vì vậy, nhiều năm bị nhốt bởi con người đã biến này vào một orca sát thủ, nhiệm vụ của bạn là để giúp cô thoát khỏi nhà tù. Thực hiện theo các hướng dẫn trò chơi để học hỏi làm thế nào để di chuyển dưới nước và nhảy.