kill the pacman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này tất cả các bạn có như pacman là tiêu đề. Bạn có ba chế độ chơi để lựa chọn, chạy đua với thời gian, phá hủy các pacman rằng chỉ hoặc chế độ đào tạo.