Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trò chơi này tất cả các bạn có như pacman là tiêu đề. Bạn có ba chế độ chơi để lựa chọn, chạy đua với thời gian, phá hủy các pacman rằng chỉ hoặc chế độ đào tạo.