Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bộ phim mới nhất trò chơi trực tuyến Tarantino diễn viên Uma Thurman, với một cuộc chiến katana chống lại kẻ thù của bạn. Để chơi nhấp vào "hrát"