Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bộ phim mới nhất trò chơi trực tuyến Tarantino diễn viên Uma Thurman, với một cuộc chiến katana chống lại kẻ thù của bạn. Để chơi nhấp vào "hrát"