Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là người chăm sóc của một nhóm trẻ em trong công viên, Montales đánh đu, trượt, Mua cho họ bóng bay, vv Tất cả mọi thứ để làm cho nó lớn vượt qua bạn.