Kids Play Park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người chăm sóc của một nhóm trẻ em trong công viên, Montales đánh đu, trượt, Mua cho họ bóng bay, vv Tất cả mọi thứ để làm cho nó lớn vượt qua bạn.