Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là người chăm sóc của một nhóm trẻ em trong công viên, Montales đánh đu, trượt, Mua cho họ bóng bay, vv Tất cả mọi thứ để làm cho nó lớn vượt qua bạn.