Kids Club

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sentándoles quản lý một nhà hàng dành cho trẻ em vào bàn, chỉ đặt hàng của bạn và phục vụ những gì họ yêu cầu. Đón các món ăn và tiền bạc khi họ để lại.